AMPHITE.


project Max Kobiela [2014]

dimensions diameter 600 | height 50 mm

material laquered frame | mirror

price 739 PLN

A frame closed in the form of a circle, like an amphitheatre audience, gradually lowers to the sheet of the mirror, where in everyday reflection true games take place...For everyone who is bored with conservative mirrors we have an alternative in original colors such as salmon pink and coral, deep ocean and others from our planet.

projekt Max Kobiela [2014]

wymiary śr. 600 | wys. 50 mm

materiał rama malowana | lustro

cena 739 PLN

Rama zamknięta w formie koła, niczym widownia amfiteatru, stopniowo obniża się do tafli lustra, gdzie w codziennym odbiciu odbywają się prawdziwe igrzyska… Dla wszystkich których nudzą zachowawcze lustra mamy alternatywę w oryginalnych kolorach łososiowo-koralowym, głębokim morskim i innych z naszej palety.