KALEIDO.

 
DW.jpg

project Max Kobiela [2014]

dimensions width 800 | height 600 | depth 450 mm

material maple | maple veneer | engraved laminate | hardwood plywood | laquered elements | laquered steel

price 2950 PLN

It is difficult to indifferently pass it by.. KALEIDO is a chest of drawers for those, who appreciate uncommon solutions and like to be surprised, During first meeting it is impossible to take eyes off the front which relates with its pattern to...precisely, what actually? like in kaleidoscope everyone sees something different. Some honeycomb, others piled up cubes or hexagonal code. Such original motive introduces order, which radiates all over. On the other hand open, mint space on the right gives the possibility of exposing favorite cds, books or albums. Everything is closed in maple case on a stable steel base.  

KALEIDO was recommended by the Institute of Industrial Design to the DOBRY WZÓR 2016 competition.

projekt Max Kobiela [2014]

wymiary szer. 800 | wys. 600 | gł. 450 mm

materiał klon | fornir klonowy | laminat grawerowany | sklejka liściasta | elementy lakierowane | stal malowana

cena 2950 PLN

Trudno przejść obok niej obojętnie. KALEIDO to komoda dla tych, którzy cenią niebanalne rozwiązania i lubią być zaskakiwani. Podczas pierwszego spotkania nie sposób oderwać oczu od frontu nawiązującego wzorem do... no właśnie, do czego? jak w kalejdoskopie każdy widzi co innego. Jedni plaster miodu, inni spiętrzone sześciany lub hexagonalny szyfr. Ten oryginalny motyw wprowadza porządek, który promieniuje na całość. Otwarta, miętowa przestrzeń po prawej daje z kolei możliwość wyeksponowania ulubionych płyt, książek czy albumów. Całość domyka obudowa z klonu na stabilnej stalowej podstawie.

KALEIDO zostało zarekomendowane przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego do konkursu DOBRY WZÓR 2016.