LOWBO.


[EN]

project Max Kobiela [2016]

dimensions width 1190/1550/1920/2280 | height 530 | depth 400 mm

material laminate | oak veneer | laquered steel

price 2790/3590/4590/5790 PLN

LOWBO is a simplicity and minimalism introduced into living space. The name is an abbreviation from low-board what is mirrored in its proportions. It was created with the thought of TV furniture however its form is universal and possibilities of individualizing the furniture allow wider use. Parametric design of LOWBO furniture allows us to produce units from 120 cm up to over 220 cm of length.

[PL]

projekt Max Kobiela [2016]

wymiary szer. 1190/1550/1920/2280 | wys. 530 | gł. 400 mm

materiał laminat | fornir dębowy | stal malowana

cena 2790/3590/4590/5790 PLN

LOWBO to prostota i minimalizm wprowadzony do przestrzeni dziennej. Nazwa to skrót od low-board (ang.: niska szafka) co znajduje odzwierciedlenie w jego proporcjach. W zamyśle powstał jako mebel pod tv, jednakże jego forma jest uniwersalna, a możliwości zindywidualizowania mebla pozwalają na szersze zastosowanie. Parametryczny design rodziny mebli LOWBO pozwala nam produkować segmenty o długości od ok 120 cm do ponad 220 cm.