UNITY.


[EN]

project Max Kobiela [2015]

dimensions width 1250 | height 700 | depth 440 mm

material oak | oak veneer | black interior | laquered steel

price 3950 PLN

Some see the good side of PRL's design (Polish Poeple's Republic design) in it, others a breath of Scandinavia. UNITY is an authorial reinterpretation of the design of the previous years, while keeping own identity. It is a chest of drawers, simple in its form with graphic, linear pattern on the front. Natural oak gives it classic look. Consistent interior and monolithic oaken chest combined form the unity. The spark of spice in this geometric harmony is the base, designed originally in red color.

[PL]

projekt Max Kobiela [2015]

wymiary szer. 1250 | wys. 700 | gł. 440 mm

materiał dąb | fornir dębowy | czarne wnętrze | stal malowana

cena 3950 PLN

Jedni widzą w niej dobrą stronę wzornictwa PRL-u, inni powiew Skandynawii. UNITY jest autorską reinterpretacją wzornictwa lat poprzednich, przy zachowaniu własnej tożsamości. Jest prostą w formie komodą o graficznym, linearnym wzorze na froncie. Ubraną w klasyczny, naturalny dąb. Konsekwentne wnętrze oraz monolityczna dębowa skrzynia łączą się spójnie stanowiąc jedność (ang. unity). Iskrą pikanterii w tej geometrycznej harmonii jest podstawa, zaprojektowana oryginalnie w kolorze czerwonym.