WOODY.

PHORMY 4 PIXAR


[EN] Disney Pixar is represented by Woody from the well-known Toy Story. With a cowboy as the main character, we decided to head for the Wild West. Denim, a saloon, a sheriff and a rocking chair appeared. Solid American chestnut wood was used for the poles of the armchair, the same kind of wood was used for butts in Winchester rifles. Finally, a compact and unique rocking chair was created that is definitely more like a “toy” than a grandma’s rocker. The effect is strengthened by the mechanism sewn in the back of the rocker: when a string is pulled, it says a line from the movie with the character’s voice by Toms Hanks.

[PL]Disney Pixar reprezentuje Woody, czyli Chudy ze znanego chyba wszystkim Toy Story. Skoro bohaterem jest cowboy, skierowaliśmy się na Dziki Zachód. Pojawił się jeans, saloon, szeryf i fotel na biegunach. Na płozy fotela został użyty lity orzech amerykański, notabene wykorzystywany kiedyś do produkcji kolb w kultowych Winchesterach. Finalnie powstał kompaktowy i nietuzinkowy fotel bujany, któremu zdecydowanie bliżej do „zabawki” niż babcinego bujaka. Efekt potęguje wszyty w plecy oparcia mechanizm, który po pociągnięciu sznurka, wypowiada kwestię z filmu, głosem użyczonym bohaterowi przez Toma Hanksa.